เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

 

       บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษางานวิศวกรรมระบบอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง และงานโครงสร้างพรั่งพร้อมด้วย ทีมวิศวกรติดตั้ง และทีมช่างบริการเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน คอยดูแลเอาใจใส่ในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงที่สะดวกทนทานปลอดภัย ตลอดจวบจนถึงการส่งมอบงาน ที่ตรงต่อเวลาพร้อมทั้งผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล


24 กันยายน 2562

ผู้ชม 2758 ครั้ง