Chiller

หมวดหมู่: บริการ

ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)


     เป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่บางครั้งเรียกว่าระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศที่ขนาดใหญ่ มีหลายห้อง หลายโซน หลายชั้น ที่จำเป็นต้องปรับอากาศ โดยใช้น้ำเป็นสารตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น  โดยผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นส่งไปยังเครื่องปรับอากาศ ที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ภายในประกอบไปด้วยระบบทำน้ำเย็นโดยวัฏจักรทำความเย็น ที่มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ เครื่องระเหย (Evaporator) เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condensor) และวาล์วลดความดัน (Expansion Valve)

    

สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น Chiller  จะแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น (Condenser) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) โดยปกติขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง
  2. ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) ใช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายคสามร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบบระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยเครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน ( Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)  และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำเหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ที่เป็นสาเหตุให้เครื่องทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพต่ำลง

 

23 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1921 ครั้ง

Engine by shopup.com