VRV/VRF

หมวดหมู่: บริการ

ระบบปรับอากาศแบบระบบ VRV/VRF

     ระบบ VRF is Variable Refrigerant Flow หรือ ระบบ VRV คือ Variable Refrigerant Volume คือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีคอยล์เย็น (FCU) หลายชุดต่ออยู่กับคอยล์ร้อน (CDU) ชุดเดียว โดยควบคุมปริมาณการไหลของน้ำยาไปยัง Evaporator แต่ละตัวได้อย่างอิสระ ทำให้ระบบปรับอากาศทำงานได้หลายโซน โดยแต่ละโซนอุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกัน และสามารถควบคุมทั้งหมดได้จากรีโมทส่วนกลาง  ระบบ VRF เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และการปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารเก่า

การทำงานของระบบ VRF / ระบบ VRV

     หน้าที่หลักของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ไม่ว่าจะเป็นระบบไหน คือการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศที่อยู่ในพื้นที่ติดตั้งของคอยล์เย็นและน้ำยา ระบบ VRF สามารถทำงานตามภาระโหลดความเย็นในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการแตกต่างกันได้ โดยการคำนวณน้ำยาที่จะต้องไหลเวียนไปสู่คอยล์เย็นแต่ละตัว


ประโยชน์ของ ระบบ VRF / ระบบ VRV

เนื่องจากคอยล์ร้อนสามารถต่อเข้ากับคอยล์เย็นได้หลายตัวในระบบเดียวกัน ทำให้ขนาดของคอยล์ร้อนจะมีขนาดใหญ่กว่าของระบบแยกส่วน ทำให้ต้องการพื้นที่ในการวางที่ใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งมีโอกาสทำให้ตำแหน่งของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นจะอยู่ห่างไกลกันมากขึ้น ดังนั้นระบบจึงถูกออกแบบมาให้สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกล อีกทั้งยังสามารถนำคอยล์ร้อนนี้ไปไว้ตามจุดที่ไม่ต้องการให้ผู้คนเห็นได้ ทำให้ภาพลักษณ์ของอาคารภายนอกไม่ถูกบดบังไปด้วยคอยล์ร้อนที่วางเรียงกันบนระเบียงเหมือนระบบแยกส่วน นอกจากนี้ หากพื้นที่ติดตั้งเป็นอาคารสำนักงานหรืออาคารอื่นๆ ที่ต้องการให้มีความเงียบเพื่อไม่ให้รบกวนผู้คนในอาคาร เสียงการทำงานของคอยล์ร้อนก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกด้วย

            โดยส่วนมาก ระบบแปรผันน้ำยานี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง การควบคุมระบบเป็นจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบแปรผันน้ำยามีความโดดเด่นมากกว่าระบบแยกส่วน โดยส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมนี้ สามารถควบคุมคอยล์เย็นแต่ละตัวได้ในจุดๆ เดียว รวมถึงแจ้งเตือนและการบันทึก Error Code จากการทำงานที่ผิดปกติ ทำให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน

11 มีนาคม 2564

ผู้ชม 7888 ครั้ง

Engine by shopup.com