บริการของเรา


บทความ


   

งานท่อส่งลม (Duct)

ในงานออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องใช้ท่อลมส่งลมไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ท่อดักท์แอร์ หรือ ท่อดัก

ระบบ VRF/VRV คืออะไร

ระบบ VRF ชื่อเต็มคือ Variable Refrigerant Flow (*ถ้าเป็นยี่ห้อ Daikin จะเรียก Variable Refrigerant Volume) หร

 

 

Business alliance