ระบบระบายอากาศ

หมวดหมู่: บริการ

ระบบระบายอากาศ

     ระบบระบายอากาศ คือ การทำไห้อากาศเกิดการไหลเวียนถ่ายเท (Air Change ) ภายในอาคารโดยระบบที่ต้องมีการนำเอาอากาศบริสุทธิ์ จากภายนอก เข้ามาเติม (Fresh Air ) ในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย ในปริมาณที่พอเพียง และมีการรระบายอากาศเสีย (Exhaust Air) ออกไปทิ้ง เพื่อรักษาคุณภาพของอากาศภายในอากาศภายในอาคาร

     การระบายอากาศแบบทั่วไป ด้วยวิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation ) อาศัยธรรมชาติทำไห้เกิดความดันบรรยากาศที่แตกต่างกัน อากาศเคลื่อที่จากที่มีความดรรบรรยากาศสูงไปยังที่มีความดันบรรยากศต่ำ หรือจะระบายอากาศโดดยวิธีทางกล (Mechanism Ventilation ) อาศัยการระบายอากาศที่ต้องมีอุปกรณ์ทางกล เช่น พัดลม

     การระบายอากาศเฉพาะที่  เป็นการระบายอากาศที่ออกแบบมา เพื่อรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิด หรือในกระบวนการผลิตก่อนที่สารจะฟุ้งกระจาย หรือระเหยขึ้นสู่อากาศในระดับหายใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยทั่วไประบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ฮูด (Hood) ระบบท่อ (Duct) เครื่องทำความสะอาดอากาศ (Air Cleaner) และพัดลม (Fan)

 
ตาราง อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง (Air Change) ภาย ใต้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 

 


 

 

27 มกราคม 2563

ผู้ชม 2676 ครั้ง

Engine by shopup.com